HAWK EYE / "עין הנץ"

בלוג הטניס של אילנה ברגר הרפז

שלוש אהבות מרכיבות את חיי: אורי בן זוגי, טניס וכתיבה.
בשנים האחרונות
הצורך לכתוב על טניס חזק כפי שהיה תמיד, אבל חסרה הבמה המתאימה.  
אז החלטתי לבנות לעצמי במה...
כולי תקווה שיהיו לי קוראים ושותפים רבים ליצירת עולם תוכן מעניין, מחדש ופורה.

חיפוש
  • Facebook

© 2020 כל הזכויות שמורות לאילנה ברגר הרפז - "מילה זו מילה" - שירותי תוכן איכותיים